Introductie

Een calamiteit kan iedere onderneming overkomen. De vraag is: bent u hierop voldoende voorbereid? Bent u ‘in control’ als er zich bij u een calamiteit voordoet?

Calamiteitenchecklist

Deze Calamiteitenchecklist helpt u om de kritische punten in uw organisatie boven water te halen. Het gaat om aspecten die aandacht behoeven om grip te houden bij een calamiteit.

Wat is een calamiteit?

Onder een calamiteit verstaan wij: een gebeurtenis die een grote impact heeft op uw bedrijf en/of de omgeving, waardoor de continuïteit van uw onderneming in het gedrang kan komen.

Werkwijze

U heeft de stellingen beantwoord de stellingen in deze checklist vanuit uw eigen perspectief. Wij adviseren u om die toelichting goed te lezen en daarna nog eens kritisch naar uw antwoorden te kijken. De ervaring leert dat de toelichting regelmatig tot andere inzichten leidt.

Starten

Online calamiteiten-meetlat

Als u onderstaand uw gegevens invult, ontvangt u per mail een samenvattend overzicht over de besproken stellingen met een toelichting.

Aanhef: *
Achternaam: *
Bedrijfsnaam: *
Functie: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *

Aon respecteert en waarborgt uw privacy zoals voorgeschreven door de General Data Protection Regulation. Zonder uw toestemming ontvangt u bij het ingaan van deze wetgeving op 25 mei 2018 geen specialistische informatie meer van ons.

Versturen